Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6248104
Aktualizacja: 11-05-2021
IV Liceum Ogólnokształcące

IV Liceum Ogólnokształcące im Komisji Edukacji Narodowej ul. Sienkiewicza 4 82-300 Elbląg

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej powstało na bazie szkoły o profilu pedagogicznym, która przygotowywała kadrę do przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Oto kalendarz ważniejszych wydarzeń z 52 lat historii szkoły.

Rok 1950 - powołanie trzyletniego Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, ktróry mieścił się w budynku obecnego Gimnazjum nr 2 przy ul. Robotniczej. Pierwszym dyrektorem szkoły została mgr Felicja Janiszewska, a następnym mgr Witold Fryde.

Rok 1951 - rozpoczęcie pracy internatu LWP w odremontowanym budynku przy ul. Słonecznej.

Rok 1954 - przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Królewieckiej, w którym mieściło się i do tej pory funkcjonuje II Liceum Ogólnokształcące

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej powstało na bazie szkoły o profilu pedagogicznym, która przygotowywała kadrę do przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Oto kalendarz ważniejszych wydarzeń z 52 lat historii szkoły.

Rok 1950 - powołanie trzyletniego Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, ktróry mieścił się w budynku obecnego Gimnazjum nr 2 przy ul. Robotniczej. Pierwszym dyrektorem szkoły została mgr Felicja Janiszewska, a następnym mgr Witold Fryde.

Rok 1951 - rozpoczęcie pracy internatu LWP w odremontowanym budynku przy ul. Słonecznej.

Rok 1954 - przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Królewieckiej, w którym mieściło się i do tej pory funkcjonuje II Liceum Ogólnokształcące

Rok 1973 - kwiecień - nadanie szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej.

Rok 1973 - wrzesień - powołanie na bazie Liceum Pedagogicznego Studium Wychowania Przedszkolnego z dwoma kierunkami: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

Rok 1976 - zorganizowanie Filii Studium Wychowania Przedszkolnego w Kwidzynie.

Rok 1981 - przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ul. Sienkiewicza 4.

Rok 1984 - przemianowanie Studium Wychowanie Przedszkolnego na Studium Nauczycielskie. 4 lata nauki kończące się egzaminem dojrzałości oraz 2 lata nauki na kierunkach (do wyboru) wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe i wychowanie fizyczne kończące się egzaminem dyplomowym. Utworzenie internatu Studium Nauczycielskiego przy ul. Puławskiego (obecnie Bursa).

Rok 1987 - przejście dyrektora Aleksandra Bogusza na emeryturę. Powołanie mgr Stanisława Pestki na dyrektora szkoły.

Rok 1990 - obchody 40 lecia istnienia szkoły. Nadanie Studium Nauczycielskiemu imienia Komisji Edukacji Narodowej i ufundowanie przez Komitet Rodzicielski nowego sztandaru.

Rok 1991 - Utworzenie na bazie Studium Nauczycielskiego Zespołu Szkół Pedagogicznych w skład którego weszło 2-letnie Studium Nauczycielskie i IV Liceum Ogólnokształcące.

Rok 1992 - Przejście dyrektora Stanisława Pestki na emeryturę. Powołanie dra Edwarda Murdzi na dyrektora Zespołu Szkół Pedagogicznych.

Rok 1994 - czerwiec - nadanie Liceum Ogólnokształcącemu imienia Komisji Edukacji Narodowej oraz ufundowanie przez Radę Rodziców nowego sztandaru.

Rok 1994 - wrzesień - likwidacja Zespołu Szkół Pedagogicznych i utworzenie samodzielnego IV Liceum Ogólnokształcącego. Powołanie dra Henryka Horbaczewskiego na dyrektora szkoły. Po raz pierwszy dyrektor został wyłoniony w drodze konkursu.

Rok 1999 - ponowne wygranie konkursu na dyrektora szkoły i rozpoczęcie drugiej kadencji przez dra Henryka Horbaczewskiego.

Rok 2002- przekształcenie 4 letniego Liceum Ogólnokształcącego na 3 letnie Liceum Ogólnokształcące.

Rok 2004 - czerwiec - rozpoczęcie trzeciej kadencji przez dra Henryka Horbaczewskiego jako dyrektora szkoły.

Rok 2004 - październik - obchody X-lecia szkoły.

Rok 2005 - zakończenie remontu szkoły. Budynek szkoły został ocieplony i otrzymał nową, kolorową elewację;

Rok 2006 - otwarcie ogrodu ekologiczno-dydaktycznego;

Rok 2009 - przejście dyrektora dra Henryka Horbaczewskiego na emeryturę. W wyniku wygranego konkursu dyrektorem szkoły zostaje dr Sylwester Stanicki dotychczasowy wicedyrektor. Na wicedyrektora powołana zostaje mgr Wioletta Antosiak;

Rok 2011 – otwarcie ścianki wspinaczkowej w hali IV Liceum Ogólnokształcącego;

Rok 2011 – powołanie przy szkole  Stowarzyszenia WiDOK działającego na rzecz rozwoju placówki

Rok 2011 – przejęcie przez IV Liceum Ogólnokształcące Experimentarium  Elbląskiego - laboratorium informatyki i robotyki oraz fizyki, a w 2012 roku otwarcie laboratorium przyrodniczego;

Rok 2012 – doprowadzenie i uruchomienie światłowodu i bezprzewodowego Internetu;

1 września 2012 - utworzenie pierwszej klasy integracyjnej;

1 września 2014 - rozpoczęcie drugiej kadencji przez dra Sylwestra Stanickiego jako dyrektora szkoły;

Uruchomienie windy dla osób niepełnosprawnych.;

10 października 2014 - jubileusz XX lecia szkoły;

1 września 2016 utworzenie klasy sportowej o profilu piłka ręczna;

Rok 2016- otrzymanie certyfikatu szkoły „WF z Klasą";

Rok 2016- rozpoczęcie funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Piłce Ręcznej;

1 września 2017 utworzenie klasy sportowej o profilu piłka nożna;

Wrzesień 2017- październik 2019, realizacja międzynarodowego projektu ERASMUS+;

Rok 2017- srebrny certyfikat ogrodu dydaktycznego;

Rok 2018-styczeń- Nagroda Prezydenta Elbląga w kategorii „Ochrona Środowiska";

Rok 2018-wrzesień- rozpoczęcie funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej;

Rok 2018- otrzymanie certyfikatu WMZPN „Piłka Nożna w Szkole";

Rok 2018- otrzymanie certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu;

Rok 2019- wrzesień- stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Pani mgr Kamila Boros. Na wicedyrektora powołana zostaje Pani mgr Barbara Jarosz.

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 26-01-2021
Data modyfikacji: 26-01-2021
Ilość wyświetleń: 25969
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ