Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6247877
Aktualizacja: 11-05-2021
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu to szkoła licząca 67 lat. Mieści się w  150-letnim zabytkowym budynku  od początku związanym z historią elbląskiego szkolnictwa średniego.  We wrześniu 1945 r.  zorganizowano tu pierwszą szkołę w wyzwolonym Elblągu - Szkołę Podstawową nr 1 –  a naukę rozpoczęło 173 uczniów. Wg stanu  na 31 maja 1947r.  do szkoły uczęszczało 484. W roku szkolnym 1947/48 rozpoczęła  naukę klasa VIII ,a więc pierwsza  licealna i ona  zapoczątkowała obecne   I Liceum Ogólnokształcące.  Wg stanu z dnia 15 .V. 1948r. szkoła liczyła 642 uczniów.  Przełomowy moment w życiu szkoły to rok   szkolny 1948/49 – otrzymała wtedy nazwę  Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca  Stopnia  Podstawowego  i Licealnego. W dniu 15 maja 1951 roku do szkoły uczęszczało 821 uczniów  w tym 279  licealistów. Kolejne lata to sukcesy i ciągły rozwój. Już od 1953r. działał w szkole radiowęzeł – dziś funkcjonuje tu szkolne radio „ Veto”. W roku 1955. w Dzienniku Bałtyckim  pisano o  przodującej szkole średniej w Elbląg, która „ rozwija się w gmachu przy ulicy Pocztowej 2.  Szkoła , w której      od zawsze panowały : niepowtarzalna atmosfera i klimat , zdobywająca  sobie z roku na rok coraz większe uznanie , gdyż wychodzili z niej ludzie  dobrze przygotowani do studiów i życia.”  Po przeprowadzonym wśród uczniów plebiscycie,  w dniu 14 lutego 1959 r.,  szkole nadano imię  wielkiego romantyka Juliusza Słowackiego. I od tego czasu jego „ duch nad nią trwa”. W dniu 19 listopada 1961 r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Spółdzielnię Metalowo-Elektryczną  im. F. Dzierżyńskiego w Elblągu. W  1962 roku w okazałej , zabytkowej auli zawieszono portret patrona – Juliusza Słowackiego. Szkoła od początku miała niepowtarzalny charakter, o którym decydował dobór uczniów  oraz niezwykłe osobowości tworzące kadrę pedagogiczną.  Od pierwszych roczników  w I Liceum Ogólnokształcącym działały organizacje młodzieżowe  oraz koła zainteresowań. Wiodącą organizacją od początku  istnienia szkoły do dziś  jest  ZHP. Wspaniale działały i działają: Samorząd Uczniowski  LOP, PCK  oraz różnorodne koła zainteresowań   w tym   Liga Morska oraz koła i sekcje sportowe. Od 2012r.  wypływamy   co roku na rejsy  żaglowcem  „ Pogoria”. Uczniowie I LO od zawsze odnosili sukcesy w zakresie nauk humanistycznych, funkcjonuje szkole koło teatralne,  kabaret, chór i zespół wokalny. Chlubą  szkoły  były i są  koła przyrodnicze, biologiczne  i ekologiczne  uwieńczone  sukcesami laureatów  na szczeblu  centralnym.  I Zjazd  Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego  odbył się  13-14 lutego 1965 r.  W szkole  organizowano liczne  sympozja naukowe  związane m. in. z rocznicą urodzin patrona –  Juliusza  Słowackiego  ( 1969r.).  1 września 1978 roku  powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziły dwie szkoły: I Liceum Ogólnokształcące  im. Juliusza Słowackiego oraz Liceum Ogólnokształcące  dla Pracujących. Oprócz   informacji o ogromnych  sukcesów  w dziedzinach artystycznych już w starych kronikach szkolnych można odnaleźć  wzmianki   o zainteresowaniach i sukcesach młodzieży  w zakresie nauk, matematycznych , chemicznych i technicznych.  Od 1984r. nasza  szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Juliusza Słowackiego tzw. „ Słowaków”.   W roku szkolnym  1986/87  ( 20 grudnia 1986r. )  I Liceum Ogólnokształcące  zostało przyjęte do Klubu Przodujących Szkół. Szkoły, które są tu  zrzeszone min. tworzą    warunki rozwoju szczególnie uzdolnionej  młodzieży. Przynależność  do Klubu  Przodujących  Szkół dawała możliwość  popularyzowania własnego dorobku , wymiany doświadczeń  a także korzystania z krajowych i międzynarodowych  kontaktów nauczycieli i uczniów. Od  1 września 1999r.   w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  wchodzi Gimnazjum nr 8. Staramy się tak przygotowywać uczniów gimnazjum, aby mogli kontynuować edukację w I Liceum Ogólnokształcącym. Stale dążymy do tego, aby  łączyć  tradycję i nowoczesność, aby nasza szkoła dbała o harmonijny  rozwój  młodych ludzi.  Kształtując ich wrażliwość   dbamy o rozwój intelektu i umiejętność korzystania z  nowinek techniki. Bogatą historię  i tradycje szkoły można poznać odwiedzając Szkolne Muzeum otwarte 6 .X. 2012r.  z okazji 65- lecia I Liceum Ogólnokształcącego.

Data publikacji: 26-01-2021
Data modyfikacji: 26-01-2021
Ilość wyświetleń: 26828
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Strony w dziale
grafika
Wprowadzono: 03-10-2013
grafika
Wprowadzono: 03-10-2013
grafika
Wprowadzono: 03-10-2013
grafika
Wprowadzono: 22-06-2020