Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6308215
Aktualizacja: 31-05-2021
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
grafika

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy pełni funkcję młodzieżowego centrum sportowego w Gminie Miasto Elbląg i realizuje następujące cele i zadania:

 

  1. Zapewnia szerokim kręgom młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej oraz umożliwia podnoszenie  poziomu wyszkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej w określonej dziedzinie.
  2. Ośrodek współpracuje z różnymi szkołami , z klasami sportowymi o różnych profilach w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz wykorzystania bazy sportowej.
  3. Pomaga młodzieży zdobywać umiejętności  organizowania i współorganizowania rekreacji i sportu ( szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów).
  4. Udostępnia dzieciom i młodzieży szkolnej pomieszczenia , urządzenia i sprzęt  sportowy na zajęcia programowe z kultury fizycznej i sportu wynikające  z planu pracy MOS , a także – w ramach posiadanych możliwości – do realizacji kultury fizycznej w szkołach znajdujących się w rejonie działania  placówki.
  5. Prowadzi szkolenie w poszczególnych dyscyplinach sportu w ramach  sekcji i grup  działającego w MOS  oraz dba o stały wzrost poziomu sportowego tych sekcji i grup.
  6. Organizuje masowe imprezy sportowe wynikające z planów prac organów administracji oświatowej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz współdziała w realizacji kalendarza sportowego z okręgowymi związkami sportowymi i Szkolnym Związkiem Sportowym , mających siedzibę w rejonie działań MOS.
  7. Organizuje zawody oraz uczestniczy w różnych  imprezach sportowych, których celem jest rozwój psychofizyczny , podnoszenie umiejętności  sportowych wychowanków oraz rywalizacja i współzawodnictwo na tle miasta, województwa i kraju  , w których bierze udział .
  8. Prowadzi zadania zlecone przez administracje oświatową w porozumieniu z władzami sportowymi miasta, w tym:

        - powszechną naukę pływania i  jazdy na łyżwach dla uczniów elbląskich szkół

.       - miejski system współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych  dla Szkół    

          Podstawowych i Gimnazjów

      9. Organizuje zgrupowania sportowe dla uczestników placówki w ramach letniego i zimowego      

          wypoczynku dzieci i młodzieży oraz akcji szkoleniowych Warmińsko- Mazurskiej Federacji Sportu.

 

  1. Realizuje inne zadania oświatowo- wychowawcze zlecone przez organ prowadzący, w tym wspieranie polityki miejskiej poprzez kulturę fizyczną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej .

    11. Współpracuje z różnymi stowarzyszeniami k/f  i klubami sportowymi  w zakresie

       szkolenia młodzieży organizacji imprez i udziału w różnych zawodach sportowych.

Data publikacji: 26-01-2021
Data modyfikacji: 26-01-2021
Ilość wyświetleń: 26320
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ