Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6247990
Aktualizacja: 11-05-2021
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1 w Elblągu funkcjonuje od 1976 roku i jest placówką kształcącą dzieci i młodzież wymagającą edukacji specjalnej z powodu różnych niepełnosprawności intelektualnych wszystkich stopni oraz innych zaburzeń i trudności rozwojowych.

 Placówka prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na zajęciach szkolnych oraz praktyczną naukę zawodu.

Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim :

 • gimnazjum
 • szkoła zawodowa:

           - kucharz, stolarz, tapicer, kaletnik

Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym:

 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum
 • szkoła przysposabiająca do pracy


Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się w Domu Pomocy Społecznej przy

ul. Kasprzaka, natomiast nauczanie indywidualne w domach uczniów.
Nasi uczniowie korzystają ze stołówki, świetlicy szkolnej oraz grup wychowawczych. Ośrodek zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Prowadzimy Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej oraz Elbląskie Centrum Terapii i Rewalidacji dla dzieci
i młodzieży szkolnej wymagającej specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej korzystamy z najnowszych zdobyczy nauki i techniki, opierając się na aktualnych ustaleniach pedagogiki specjalnej i psychologii rozwojowej.

Obok tradycyjnych form pracy rewalidacyjnej takich jak logopedia, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze stosujemy również:

 • Metodę Warnego z treningiem literalnym,
 • EEG i RSA Biofeedback
 • Terapię Integracji Sensorycznej,
 • Kynoterapię,
 • Hipnoterapię,
 • Stymulację Polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata,
 • Rehabilitację ruchową.

W pracy edukacyjnej i terapeutycznej wykorzystujemy też wypróbowane metody pedagogiki specjalnej takie, jak:

 • Kinezjologia edukacyjna P.Denisona,
 • Metoda Weroniki Shelbourne,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Terapia  Ręki.

Zapewniamy również dzieciom możliwość rozwoju zainteresowań muzycznych, plastycznych, sportowych, ekologicznych, komputerowych i teatralnych.

Priorytetem w naszej pracy jest daleko posunięta indywidualizacja oddziaływań w edukacji
i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 

 

 

Data publikacji: 26-01-2021
Data modyfikacji: 26-01-2021
Ilość wyświetleń: 28074
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ