Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5732622
Aktualizacja: 27-09-2020
Przeprowadzenie kursu Kadry i płace dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 ZSEiO.261.3.2019.DS

Przeprowadzenie kursu Kadry i płace dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie kursu Kadry i płace dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Przedmiot główny:
CPV: 80.50.00.00-9
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkoleniowe

Przedmioty dodatkowe:
CPV: 80.53.00.00-8    
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkolenia zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Kadry i płace dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „ EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowal: Ryszard Greń
Data publikacji: 12-02-2019
Data modyfikacji: 12-02-2019
Ilość wyświetleń: 219
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ