Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5732711
Aktualizacja: 27-09-2020
Przeprowadzenie kursu Podatki w firmach logistycznych i marketingowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZSEiO.261.2.
2019.DS

Przeprowadzenie kursu Podatki w firmach logistycznych i marketingowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

 

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie kursu Podatki w firmach logistycznych i marketingowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Przedmiot główny:
CPV: 80.50.00.00-9 
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkoleniowe

Przedmioty dodatkowe:
CPV: 80.53.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkolenia zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Podatki w firmach logistycznych i marketingowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „ EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowal: Ryszard Greń
Data publikacji: 12-02-2019
Data modyfikacji: 29-01-2019
Ilość wyświetleń: 220
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ