Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5732767
Aktualizacja: 27-09-2020
Przeprowadzenie kursu Studium Fotografii Artystycznej i Profesjonalnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZSEiO.261.6.2018.JK

Przeprowadzenie kursu Studium Fotografii Artystycznej i Profesjonalnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II”

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie kursu Studium Fotografii Artystycznej i Profesjonalnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

Przedmiot główny:
CPV: 80.50.00.00-9
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkoleniowe

Przedmioty dodatkowe:
CPV: 80.53.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkolenia zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Studium Fotografii Artystycznej i Profesjonalnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”.

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w dniu 21 grudnia 2018r. w załączeniu.

 

Opublikowal: Ryszard Greń
Data publikacji: 24-01-2019
Data modyfikacji: 24-01-2019
Ilość wyświetleń: 275
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ