Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5732673
Aktualizacja: 27-09-2020
Przeprowadzenie kursu Podatki w firmach logistycznych i marketingowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZSEiO.261.3.2018.DS

Przeprowadzenie kursu Podatki w firmach logistycznych i marketingowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL–Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 DYREKTORA Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

Przedmiot główny:
CPV: 80.50.00.00-9
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkoleniowe

Przedmioty dodatkowe:
CPV: 80.53.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkolenia zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Podatki w firmach logistycznych i marketingowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „ EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie kursu Podatki w firmach logistycznych i marketingowych. Kurs musi obejmować zakres tematyczny minimum:

  • Ordynacja podatkowa
  • Przepisy w przewozach krajowych i międzynarodowych obowiązujące w poszczególnych gałęziach transportu.
  • Dokumenty przewozowe i spedycyjne – charakterystyka i sporządzanie.
  • Podatek od towarów i usług
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
  • Podatki kosztowe i opłaty transportowe

Kurs obejmuje łącznie 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, jedną godzinę szkoleniową Zamawiający rozumie jako 45 minut.

Liczba uczestników: 10 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

Miejsce realizacji kursu:
pracownia logistyki w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajmu sali.

Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania pomieszczenia, w którym będą realizowane zajęcia odpowiednimi logotypami i dopiskami zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji RPOWiM 2014-2020 – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

Data publikacji: 14-05-2018
Data modyfikacji: 14-05-2018
Ilość wyświetleń: 304
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ