Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5526871
Aktualizacja: 08-07-2020
Ogłoszenia

Bursa Szkolna Nr 2 w Elblągu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (3/4 etatu)
Starszy Intendent
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania formalne:

a) obywatelstwo :polskie,
wykształcenie:
średnie (preferowane ekonomiczne ,gastronomiczne)-staż w pracy związanej z żywieniem zbiorowym minimum 3 lata
wyższe- preferowane administracyjne ,gastronomiczne
c) umiejętność obsługi komputera, znajomość programów informatycznych Word, Excel, Stołówka + Magazyn, opracowywanie jadłospisów dekadowych z uwzględnieniem norm żywieniowych, umiejętność wyliczania norm wagowych oraz ilościowych produktów, umiejętność sporządzania oraz rozliczania raportów żywieniowych, znajomość zagadnienie HACCP i GHP, umiejętność pisania wniosków oraz pozyskiwania środków na dożywianie młodzieży oraz umiejętność rozliczania przyznanych środków
d) predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność kierowania pracą zespołu. 

2. Wymagania dodatkowe: 
a) dobra znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych 
b) umiejętność obsługi urządzeń biurowych 
c) nieposzlakowana opinia 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a. Zaopatrywanie stołówki bursy w potrzebne artykuły żywieniowe i techniczne (środki czystości, dezynfekcji itp.). 
b. Codzienne wydawanie kucharce produktów żywnościowych na dany dzień, prowadzenie zapisów w kontrolce podpisanych przez kucharkę. 
c. Sporządzanie raportów żywieniowych i przedstawienie dyrektorowi do podpisu. 
d. Uczestniczenie w sporządzaniu dekadowego jadłospisu (wszelkie późniejsze zmiany uzgadniane z dyrektorem). 
e. Wyliczanie norm ilościowych i wagowych produktów. 
f. Współpraca z kucharką w sprawie zaopatrzenia w potrzebne artykuły żywnościowe, uzgadnianie terminów zakupów. 
g. Przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. 
h. Pobieranie rachunków na zakupiony towar w dniu zakupu. 
i. Rozliczanie bieżące zakupionych artykułów żywnościowych przedstawienie gł. księgowemu rachunków do podpisu. 
j. Informowanie gł. księgowego w okresach miesięcznych o wykorzystaniu środków żywieniowych po rozliczeniu księgowości. 
k. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i pieniądze. 
l. Prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych, zapobieganie ich zniszczeniu i zepsuciu oraz zabezpieczenie przed kradzieżą. 
m. Informowanie dyrektora o wszystkich problemach, które mają związek z żywieniem oraz innymi ,wyżej wymienionymi zagadnieniami

4.Dokumenty aplikacyjne:
1)Życiorys zawodowy
2)List motywacyjny

5.Termin składania dokumentów aplikacyjnych
27 czerwca 2016 do godz.12.00

6.Dokumenty można składać:
-osobiście w sekretariacie bursy w godz.7.30- 15.00 (od poniedziałku do piątku)
- listownie na adres : Bursa Szkolna Nr 2 
ul. Pułaskiego 1a
82-300 Elbląg 
z dopiskiem ,,Konkurs"

Data publikacji: 15-06-2016
Data modyfikacji: 15-06-2016
Ilość wyświetleń: 1335
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ