Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5781645
Aktualizacja: 30-09-2020
Zamówienia publiczne

 

 

 

 

 

Nr sprawy: SOSW2/ZP-PN/1/2014

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na podstawie  art  11  ust. 8  ustawy

 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013.907 ze zm.), tj. poniżej 207 000 euro

 

prowadzonego przez:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu

 

pod nazwą:

 

Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu ośmiu (8) osób,

w tym do przewozu jednej (1) osoby na wózku inwalidzkim.

 


CPV - 34.11.52.00-8

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ


1. Specyfikacja techniczna - Zał. Nr 1 do SIWZ

2. Formularz ofertowy         - Zał. Nr 2 do SIWZ

3. Oświadczenie                   - Zał. Nr 3 do SIWZ

4. Projekt umowy                 - Zał. Nr 4 so SIWZ

                                                                                                                         

                                                                                                                           ZATWIERDZAM      

                                                                                                                             Krystyna Miezio     

                                                                                                                                 DYREKTOR 

                                                                                                Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU:

 • Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu pojazd, którego rzeczywista moc silnika wynosi 114.24 KM, natomiast w materiałach handlowych moc ta jest zaokrąglona do 115 KM?

             W nawiązaniu do pytania, uprzejmie informuję, iż w specyfikacji określono minimalną moc silnika od 110 KM. W związku z powyższym proponowana moc silnika 114,24 KM spełnia wymaganie, tj. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu pojazd o danej mocy.

 • Czy Zamawiający dopuszcza hamulce tarczowe przód i tył, przód wentylowane?


W nawiazaniu do pytania Zamawiający informuje, iż dopuszcza hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, przód wentylowany.

 • Co Zamawiający rozumie przez zapis "zapasowy komplet z oponami zimowymi"? Zapasowy komplet opon zimowych 4 sztuki? Czy zapasowy komplet kół zimowych (zmontowane koła - felgi stalowe z oponami zimowymi 4 sztuki)?


Przez zapis "zapasowy komplet z oponami zimowymi" rozumie się - zapasowy komplet kół z oponami zimowymi (zmontowane koła - felgi stalowe z oponami zimowymi  - 4 sztuki).

 • Czy Zamawiający w punkcie klimatyzacja z rozprowadzeniem rozumie dostawę samochodu z klimatyzacją przednią (kabina kierowcy) i oddzielną klimatyzacją tylną z oddzielnymi nawiewami dla pasażerów II-go i III-go rzędu w tylnej części pasażerskiej?


"Klimatyzacja z rozprowadzeniem" rozumie się klimatyzację przednią i oddzielną klimatyzację tylną z oddzielnymi nawiewami dla pasażerów II i III rzędu w tylnej części pasażerskiej.

 • Czy Zamawiający dopuści samochód z dodatkową fabryczną nagrzewnicą 5 kW w części tylnej (element opcji fabrycznej: klimatyzacja przednia i dodatkowa klimatyzacja tylna + ogrzewanie dodatkowe tylne)?

Zamawiający dopuszcza samochód z dodatkową fabryczną nagrzewnicą 5 kW w części tylnej (element opcji fabrycznej: klimatyzacja przednia i dodatkowa klimatyzacja tylna + ogrzewanie dodatkowe tylne).

 • Czy Zamawiający dopuści hamulce tarczowe przednie i tylne w tym tarcze hamulcowe przednie wentylowane, tylne nie wentylowane?


Zamawiający dopuszcza hamulce tarczowe przednie i tylne, w tym tarcze hamulcowe przednie wentylowane, tylne nie wentylowane.

 • Czy Zamawiający dopuści samochód z fabryczną opcją - automatycznie włączane światła mijania zamiast opcji światła do jazdy dziennej?

Zamawiający dopuszcza samochód z opcją - automatycznie włączane światła mijania zamiast opcji światła do jazdy dziennej.

 • Czy Zamawiający dopuści samochód z centralnym zamkiem i fabrycznym immobiliserem (jako system zabezpieczający)  wraz z pilotem zdalnego sterowania zintegrowany z kluczykiem?


Zamawiający dopuści samochód z centralnym zamkiem i fabrycznym immobiliserem ( jako system zabezpieczający) wraz z pilotem zdalnego sterowania zintegrowany z kluczykiem. 

 • Czy Zamawiający dopuści samochód bez dodatkowego schodka, ale ze specjalnie obniżonym progiem pokrytym materiałem antypoślizgowym, który także w równym stopniu ułatwia wsiadanie do samochodu?

Zamawiający dopuszcza samochód bez dodatkowego schodka, ale ze specjalnie obniżonym progiem pokrytym materiałem antypoślizgowym, który także w równym stopniu ułatwia wsiadanie do samochodu.

 • Czy zamawiający dopuści samochód bez świateł do jazdy dziennej, ale ze światłami mijania włączanymi automatycznym włacznikiem?


Zamawiający dopuści samochód bez świateł do jazdy dziennej, ale ze światłami mijania włączanymi automatycznym włącznikiem.

 • Z uwagi na konieczność obliczenia kwoty za ubezpieczenie proszę o podanie następujących danych: 

         a) na kogo będzie zarejestrowany samochód?

         b) ile obecnie posiadacie Państwo zarejestrowanych samochodów?

         c) proszę podać ilość szkód z ostatnich 24 miesięcy na tych samochodach o ile takie szkody były?


Ad a)

Auto będzie zarejestrowane na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu, ul. Polna 8 a, NIP 578 10 55 606, REGON 000218182

Ad b)

Placówka posiada jeden zarejestrowany samochód

Ad c)

Ogólna liczba szkód z ostatnich 24 miesięcy:

- 0 szkód powstałych z winy kierującego pojazdem SOSW Nr 2 w Elblągu

Inne: 3 szkody spowodowane przez kierowców innych pojazdów, w tym:

- uszkodzenie zderzaka przedniego, reflektora przeciwmgielnego; błotnika przedniego;

- pęknięta szyba przednia czołowa;

- uszkodzenie tylnych dwuskrzydłowych drzwi.

 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


                                                                                                                                                            Elblag, dnia 26.03.2014 r.

SOSW2.261.27.2014.KM

 


ZAWIADAMIAM

                Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający zawiadamiam, iż w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SOSW2/ZP-PN/1/2014:

"Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu ośmiu (8) osób, w tym do przewozu jednej (1) osoby na wózku inwalidzkim - łącznie dziewięciu (9) osób (kierowca + 8 pasażerów)"


prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez ZPUP ENERGOZAM Sp. z o.o., 22-400 Zamość ul. Zagłoby 5.

Uzasadnienie wyboru:


Ofertę złożoną przez ww. Wykonawcę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, tj. cena (brutto) - 100%.

Nazwy firm, siedziby oraz adres Wykonawców, którzy złożyli oferty i łączna punktacja:

 Numer   oferty            Nazwa Wykonawcy                        

  Liczba pkt w kryterium:   

 cena brutto - 100%

   Łączna punktacja
1

 

 MOTO CENTRUM Sp. z o.o.

 80-717 Gdańsk

 ul. Miałki Szlak 4/8

 

99,17 punktów 99,17 punktów
2

 

 ZPUP ENERGOZAM Sp. z o.o.

 22-400 Zamość

 ul. Zagłoby 5

 

100 punktów 100 punktów
3

 

 NAWROT Sp. z o.o.

 DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 B

 55-095 Mirków

 

oferta odrzucona oferta odrzucona
4

 

 PHU OSSOWSCY Sp. z o.o.

 82-300 Elbląg

 Kazimierzowo 7a

 

93,14 punktów 93,14 punktów

 

                                                                                                                                     Krystyma Miezio

                                                                                                                                        DYREKTOR

                                                                                                       Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIATreść ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się w załączniku do pobrania.

 

 

Data publikacji: 03-02-2020
Data modyfikacji: 03-02-2020
Ilość wyświetleń: 55244
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ