Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 4446125
Aktualizacja: 2019-06-25 10:31:37
Informacje

 Logo BS4

Uchwała XXIX/536/97 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 1997r. powołała z dniem 1 stycznia 1998r. Bursę Szkolną nr 4 w Elblągu. Jesteśmy placówką koedukacyjną zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. 

Bursa zapewnia wychowankom:

  1. całodobową opiekę;
  2. warunki do nauki;
  3. pomoc w nauce;
  4. warunki do rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień;
  5. warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.

Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa wychowawcza. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu.

Bursa Szkolna nr 4 jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działąjącą w formie jednostki budżetowej. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.

 


 

REGON:  280564731
NIP:  5783089041
  Rachunek bankowy:  Citi Bank Handlowy: 91 1030 1218 0000 0000 9035 6003 

  


 

 

Data publikacji: 19-01-2014
Data modyfikacji: 19-01-2014
Ilość wyświetleń: 1876
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
dodano: 08-04-2013 | Concept INTERMEDIA