Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5803697
Aktualizacja: 29-10-2020
Ogłoszenia

Szkoła Podstawowa nr 19 to szkoła, która uczy w nowoczesny i ciekawy sposób. Każdy uczeń może w niej rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i kwalifikacjom nauczycieli każdy uczeń poznaje radość zdobywania wiedzy i rozumienia świata. Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku. Szkoła uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności do zdobywania wiedzy. Harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do wprowadzenia młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rozrywki i odpoczynku. Szkoła podejmuje starania o zapewnienie oferty edukacyjnej zawierającej m.in. treści ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy dydaktyczne. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie. Nauczyciele Szkoły w realizowanych programach odwołują się zarówno do życia współczesnego, jak i tradycji. Szkoła stosuje i rozwija nowe techniki edukacji, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody, techniki społeczne i środki multimedialne, dba o wysoki poziom techniczny swojej działalności. 


Nasz Absolwent:

  • jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania;
  • samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych;
  • wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i sztuki;
  • ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesu;
  • zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie;
  • przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska;
  • ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoją przyszłość;
  • zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego;
  • dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawia postawy proekologiczne;
  • zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe. 
Data publikacji: 19-12-2013
Data modyfikacji: 19-12-2013
Ilość wyświetleń: 31229
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ